Operațiuni financiare

Operațiunile financiare (Financial operations) au loc între doi sau mai mulți agenți economici și implică emisiunea și transferul de active specifice. De exemplu, în cadrul acestor operațiuni se pot transfera fonduri sau efectua cheltuieli financiare. Exemple de operațiuni sunt împrumuturile sau emisiunea și distribuirea de titluri de valoare. Prin emisiunea de acțiuni sau obligațiuni firmele adună capitalul necesar dezvoltării. Altfel spus, prin acest tip de operațiuni firmele reușesc să își finanțeze proiectele interne la prețuri mai accesibile. De asemenea, operațiunile se pot referi la servicii de consultanță financiară, sprijinirea proceselor de achiziții, de fuziuni etc.

operațiuni financiare
Financial icons created by Eucalyp – Flaticon