Ore de muncă (Workhours)

Orele de muncă (Workhours) reprezintă perioada de timp petrecută de un angajat la serviciul său în decursul unei zile. Programul standard de muncă în România este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână. În medie, pe parcursul unei săptămâni angajații pot efectua suplimentar 8 ore de muncă . Practic, prin împărțirea numărului total de ore suplimentare efectuate într-un an de zile la săptămânile lucrătoare rezultatul nu trebuie să fie mai mare de opt.