Organigrama

Organigrama (Organizational Chart) este o reprezentare grafică a structurii unei organizații. Aceasta arată relațiile de subordonare și orizontale între pozițiile (funcțiile) din cadrul firmei. O organigramă realizată corect va ilustra în mod clar relațiile ierarhice din companie. Cunoașterea acesteia permite optimizarea fluxurilor de producție și elaborarea stretegiilor de dezvoltare a firmei. Practic, aceasta ar trebui să surprindă modul în care este organizată compania, de la directorul general, la departamentele și echipe. Ea va conține relațiile din cadrul firmei și responsabilitățile fiecărui salariat.

organigramă
Organization icons created by Freepik – Flaticon

O organigramă nu are o formă fixă, ci depinde de mărimea și tipul organizației. Astfel, la o firmă de mari dimensiuni, ogranigrama va cuprinde o multitudine de ramificații. Aceste ramificații pot să traseze relația dintre directorul general și filiale, departamente sau specialiști din cadru firmei. Când structura este forate mare, graficul va conține doar departamentele principale. În cadrul acestora, putând fi realizate mini organigrame.

În firmele mici, graficul este ușor de realizat, fiind suficientă trasarea relațiilor dintre administrator și restul angajaților sau departamentelor. Acest tip de grafic poate fi util pentru firme când intenționează să se extindă. Dacă este bine realizat, în organizație se va ști foarte clar ce departamente lipsesc și ce poziții ar trebui create și ocupate.