Organigrama (Organizational Chart)

Organigrama (Organizational Chart) este o reprezentare grafică a structurii unei organizații. Aceasta arată relațiile de subordonare și orizontale între pozițiile (funcțiile) din cadrul firmei. O organigramă realizată corect va ilustra în mod clar relațiile ierarhice din companie. Cunoașterea acesteia permite optimizarea fluxurilor de producție și elaborarea stretegiilor de dezvoltare a firmei.