Orizont de planificare

Orizontul de planificare (Planning horizon) se referă la momentul din viitor la care se raportează o companie când face investiții. Prin orizont de planificare înțelegem termenele la care se raportează organizațiile când elaborează și implementează strategii de dezvoltare și creștere. De exemplu, o investiție va fi realizată pe baza unui orizont de planificare și de exploatare.

orizont de planificare
Horizon icons created by vectaicon – Flaticon

O firmă care are un obiectiv de investiții va face un plan detaliat privind modul în care să-l atingă. Aceasta va merge în detalii legate de etape și de alocări de cheltuieli. Limita temporală a acestui scenariu de dezvoltare este orizonul de planificare. Compania ar putea să facă planuri pe termen mai lung de atât, dar acelea nu sunt relevante.