Orizont de planificare (Planning horizon)

Orizontul de planificare (Planning horizon) se referă la momentul din viitor la care se raportează o companie când face investiții. Prin orizont de planificare înțelegem termenele la care se raportează organizațiile când elaborează și implementează strategii de dezvoltare și creștere.