Orizont de planificare (Planning horizon)

Orizontul de planificare (Planning horizon) se referă la momentul din viitor la care se raportează o companie când face investiții. Prin orizont de planificare înțelegem termenele la care se raportează organizațiile când elaborează și implementează strategii de dezvoltare și creștere. De exemplu, o investiție va fi realizată pe baza unui orizont de planificare și de exploatare.