Obiect de inventar

Obiectul de inventar (Inventory item) este activul circulant cu durată de funcționare de până la un an de zile. Valoarea până la care un activ circulant poate fi înregistrat în contabilitate ca obiect de inventar este stabilită legal la 2500 de lei. Această valoare poate fi schimbată de autorități, atunci când banii își pierd puterea de cumpărare. În momentul achiziției, obiectele de inventar sunt înregistrate în contabilitate în stocuri. Ulterior, după ce sunt date în consum, acestea sunt înregistrate în cheltuieli totale. Deoarece sunt înregistrate drept cheltuieli totale, obiectele de inventar nu sunt amortizate. O mare parte a bunurilor dintr-o firmă sunt obiecte de inventare. De exemplu, cea mai mare parte a elementelor de birotică este înregistrată ca obiecte de inventar.

obiect de inventar
Stapler icons created by Freepik – Flaticon