Orizont investițional (Investment horizon)

Un orizont investițional (Investment horizon) se referă la momentul din viitor în care se estimează că se vor putea culege roadele unei  investiții. Cu alte cuvinte, este vorba de momentul în care un investitor estimează că va reuși să-și facă exitul dintr-o afacere. Orizontul investițional se poate aplica la orice afacere, plasament etc. Pe piața bursieră este perioada în care investitorul se așteaptă să dețină un titlu de valoare sau un portofoliu.