Orizont economic

Prin orizont economic (Economic horizon) ne referim la scenariile de dezvoltare ale unei economii într-o anumită perioadă de timp. Luând în calcul posibilitățile de dezvoltare ale unei economii aceasta își va atinge, în perioada de timp de referință, o parte din potențial. Orizontul economic al unei țări, poate fi privit prin prisma atingerii potențialului maxim și al unei dezvoltări realizabile.

Potențialul maxim este greu de atins, cele mai multe companii dezvoltându-se sub nivelul acestuia. Cu toate acestea, stabilirea unui orizont economic ambițios poate stimula o companie să forțeze dezvoltarea.

orizont economic
Cultures icons created by Christ Design – Flaticon

Altfel spus, orizontul economic poate fi privit ca un nivel aspirațional. Acesta se referă la nivelul de dezvoltare pe care o țară speră să-l atingă. El poate fi stabilit în funcție de diferite criterii, precum:

  • creșterea Produsului Intern Brut până la un anumit nivel;
  • pondere sectoare economice; De exemplu, se poate urmări creșterea ponderii sectorului terțiar și scăderea celui primar.
  • număr de brevete;
  • scăderea ratei șomajului;
  • scăderea ratei inflației;
  • dezvoltarea economiei verzi;
  • reducerea poluării;
  • etc.