Patrimoniu

Un patrimoniu (Patrimony) se referă la totalitatea activelor și pasivelor unei persoane juridice, instituții publice, gospodării sau individ. În cazul persoanei fizice, patrimoniul este echivalent cu averea sa, din care se scad datoriile. Patrimoniul persoanelor juridice nu include doar activele utilizate în cadrul proceselor de producție. Astfel, firmele pot să dețină în proprietate active care nu au legătură cu obiectele lor de activitate. De exemplu, acestea pot să dețină ca investiții titluri de valoare, proprietăți etc.

patrimoniu
Patrimony icons created by cubydesign – Flaticon

De asemenea, conceptul se referă și la valorile moștenite de la părinți sau alți înaintași din arborele genealogic. Acest sens ne aduce aminte de cel de avere generațională.