Preț administrat

Un preț administrat (Administered price) poate fi definit prin faptul că este impus de o autoritate publică. Acest preț nu este un rezultat al întâlnirii dintre cerere și ofertă. Exemple de prețuri administrate sunt stabilirea unor praguri minimale sau maximale pe piață. Prețurile minime și maxime sunt unele administrate. O altă posibilitate constă în stabilirea unui preț fix pentru un produs sau serviciu.

Preț administrat
Best-price icons created by Wyasa.Design – Flaticon

Un exemplu de preț minim administrat este cel al salariul minim legal. În acest caz, statul dictează că forța de nu se poate vinde sub acest nivel.

Prețul maxim administrat se referă la impunerea unor plafoane pe piață. De exemplu, Uniunea Europeană intenționează să impună un preț plafonat pentru achizițiile de gaz rusesc.

În ceea ce privește prețul administrat fix, acesta este mai rar întâlnit pe o piață liberă, dar frecvent în cele socialiste. Dar chiar și așa, el nu funcționează. De exemplu, înainte de 1989 majoritatea serviciilor medicale erau teoretic gratuite. În realitatea, calitatea acestora ținea de capacitatea medicului și, ca urmare, cererea pentru servicii nu era distribuită uniform. La medicii buni exista cerere și aglomerație și aceasta a fost rezolvată prin tarife informale (atenții din partea pacienților).