Preț plafon

Prin preț plafon (Ceiling price) ne referim la valoarea maximă la care poate fi vândut un produs sau serviciu. De obicei, acesta este impus prin reglementări guvernamentale sau standarde industriale. Acest concept este mai larg decât cel de preț maxim stabilit doar prin decizii administrative. Acest tip de strategie este utilizat pentru a proteja consumatorii vulnerabili.

preț plafon
Plaster ceiling icons created by Leremy – Flaticon

Strategia de plafonare a prețurilor se folosește în special în condiții extraordinare. De exemplu, în contextul penuriei de după anii de pandemie, unele guverne au plafonat prețurile pentru produsele alimentare. Prin aceasta, ele au încercat să asigure accesul populației la aceste produse.