Raritate indusă de cerere (Demand-induced scarcity)

Prin raritate indusă de cerere (Demand-induced scarcity) înțelegem situația în care cererea pentru anumite resurse crește și oferta rămâne constantă. Resursele pot fi relativ abundente și, pe termen lung, oferta poate să crească, dar, pe termen mediu, nu este adaptabilă. Astfel, pentru o perioadă de timp resursele vor deveni relativ rare și prețul lor va crește.