Raritate (Scarcity)

Prin raritate (Scarcity) înțelegem una dintre principalele probleme din economie, caracterul finit al resurselor care ar trebui să satisfacă nevoi nelimitate. Producătorii de bunuri sunt obligați să distribuie resursele cât mai eficient, pentru a satisface cât mai multe nevoi. Cele mai bune performanțe în alocarea resurselor rare sunt atinse pe piața liberă. Piața transmite cu rapiditate semnale privind evoluțiile cererii și ale ofertei. Acest fapt care permite redirecționarea promptă a resurselor în zonele cu cel mai mare potențial economic. Raritatea poate să fie indusă de cerere, indusă de ofertă și structurală.