Raritate

Prin raritate (Scarcity) înțelegem una dintre principalele probleme din economie, caracterul finit al resurselor care ar trebui să satisfacă nevoi nelimitate.  Cele mai bune performanțe în alocarea resurselor rare sunt atinse pe piața liberă. Piața transmite cu rapiditate semnale privind evoluțiile cererii și ale ofertei. Și tot piața este cea care permite redirecționarea promptă a resurselor în zonele cu cel mai mare potențial economic. Raritatea poate să fie indusă de cerere, indusă de ofertă și structurală.

Raritate
Scarcity icons created by BZZRINCANTATION – Flaticon

Problema rarității este tranferată și la produsele finale. Este normal ca produsele realizate din resurse rare să nu fie abundente. Producătorii de bunuri sunt obligați să utilizeze resursele cât mai eficient, pentru a putea realiza cea mai mare cantitate de produse posibilă.