Rata capitalizării

Rata capitalizării (Capitalization rate) este un concept utilizat în finanțe pentru a calcula randamentul unei investiții. Acesta se calculează ca raport între un venit anual net și investiția care l-a generat. Pentru a calcula acest indicator putem utiliza următoarea formulă:

Rk = V/I

unde,

  • Rk – rată a capitalizării;
  • V – venitul anual net generat de investiție;
  • I – investiția propriu zisă.

De exemplu, să ne gândim la o investiție într-un imobil în valoare de 1.000.000 de lei care generează un venit anual de 50.000 de lei. Pentru a calcula rata capitalizării utilizăm formula de mai sus.

Rk = V/I

Rk = 50.000/1.000.000 = 0,05

Dacă înmulțim rezultatul cu 100 obținem o rată a capitalizări de 5%.

Rata capitalizării
Regular icons created by Eucalyp – Flaticon

O rată a capitalizării mai mare indică faptul că investiția are o rentabilitate potențială mai mare.