Raportul capital muncă

Raportul capital – muncă (Capital to Labour ratio) este un indicator care măsoară dotarea cu capital a unei firme sau țări. Practic, indicatorul măsoară intensitatea dotării cu capital a unei firme.  Pe termen lung, îmbunătățirea productivității unei firme este posibilă doar prin creșterea stocului de capital.

Acesta se poate calcula cu ajutorul următoarei formule:

R = K/L

unde,

  • R – raportul dintre dotarea cu capital și cea cu muncă;
  • K – capitalul utilizat în procesul de producție;
  • L – numărul de salariați utilizați în procesul de producție.

Altfel spus, raportul măsoară cât capital se utilizează în procesul de producție pentru un salariat. O valoare mare a indicatorului ne indică faptul că firma este tehnologizată și că probabil are un nivel al productivității ridicat. O valoare extrem de ridicată poate să indice și faptul că organizația este automatizată și robotizată.

Cu ajutorul acestui raport se poate determina dacă o economie este intensivă în muncă sau în capital.

Raportul capital muncă
Manufacture icons created by berkahicon – Flaticon

Statistic, în regiunile în care acest raport este mai mare, salariile tind să fie superioare. Acest lucru generează un flux de migrație dinspre țările intensive în muncă.