Recesiune tehnică (Technical recesssion)

O recesiune tehnică (Technical recesssion) se referă la situația în care o țară înregistrează scăderea PIB-ului în două trimestre consecutive. Această definiție este una dintre cele mai folosite, pentru că permite identificarea cu ușurință intrarea într-o recesiune. Indicatorul recesiunii tehnice poate să fie imprecis și să inducă în eroare. O economie poate să fie în recesiune, dar acest lucru să nu fie vizibil pentru că PIB-ul dintr-un trimestru este pozitiv față de trimestrul corespondent din anul precedent.