Recesiune tehnică

O recesiune tehnică (Technical recesssion) se referă la situația în care o țară înregistrează scăderea PIB-ului în două trimestre consecutive. Această definiție este una dintre cele mai folosite, pentru că permite identificarea cu ușurință intrarea într-o recesiune. Indicatorul recesiunii tehnice poate să fie imprecis și să inducă în eroare. O economie poate să fie în recesiune, dar acest lucru să nu fie vizibil pentru că PIB-ul dintr-un trimestru este pozitiv față de trimestrul corespondent din anul precedent.

Recesiune tehnică
Recession icons created by Uniconlabs – Flaticon

Conceptul este criticat pentru că ține cont doar de evoluția produsului intern brut. Acesta nu acordă importanță altor indicatori macroeconomici esențiali, precum rata inflației, rata șomajului, mărimea deficitului bugetar etc.