Risc de concentrare

Riscul de concentrare (Concentration risk) se referă la pierderea potențială pe care o înregistrează un portofoliu de investiții sau o instituție financiară axată pe o varietate scăzută de active. Un coș de investiții puțin diversificat, format din active similare poate evolua nefavorabil. De exemplu, un investitor poate axa pe titluri de valoare similare, precum acțiunile emise de companii dintr-o anumită industrie. Dacă acest sector este afectat de criză, valoarea portofoliului se va prăbuși. Cu cât portofoliul unei organizații este mai puțin diversificat, cu atât avem un risc de concentrare mai mare. De exemplu, fondurile de investiții specializate sunt dependente de modul în care evoluează industria.

risc de concentrare
Risk-management icons created by Eucalyp – Flaticon