Risc de concentrare (Concentration risk)

Riscul de concentrare (Concentration risk) se referă la pierderea potențială pe care o înregistrează un portofoliu de investiții sau o instituție financiară atunci când o parte din activele acestora (titluri de valoare, clienți etc.) evoluează în aceeași direcție nefavorabilă. Un risc de concentrare este mai mare cu cât portofoliul unei organizații este mai puțin diversificat.