Risc de finalizare (Completion risk)

Riscul de finalizare (Completion risk) se referă la riscul ca un proiect să nu poată fi pus în funcțiune cu succes sau să fie validat pentru încheiere. Din punct de vedere financiar, un risc de finalizare se referă la probabilitatea ca un proiect să nu mai producă venituri, din cauză că finanțarea a fost tăiată sau pentru că acesta a fost realizat deficitar.