Sărăcie relativă (Relative poverty)

Sărăcia relativă (Relative poverty) este un indicator care măsoară veniturile unor gospodării sau indivizi prin raportarea la valorile medii din țara respectivă. O persoană care este relativ săracă poate să aibă veniturile suficient de mari pentru a-și acoperi nevoile de bază. De exemplu, o gospodărie care are veniturile cu cel puțin 50% sub cele medii din țara respectivă este relativ săracă. Această gospodărie este încadrată la sărăcie relativă, chiar dacă veniturile sunt suficient de mari pentru acoperirea nevoilor de bază.