Sărăcie relativă

Sărăcia relativă (Relative poverty) este indicatorul care măsoară veniturile unor gospodării sau indivizi prin raportarea la valorile medii dintr-o țară. O persoană care este relativ săracă poate să aibă veniturile suficient de mari pentru a-și acoperi nevoile de bază. De exemplu, o gospodărie care are veniturile cu cel puțin 50% sub cele medii din țara respectivă este relativ săracă. Această gospodărie este încadrată la sărăcie relativă, chiar dacă veniturile sunt suficient de mari pentru acoperirea nevoilor de bază. O astfel de persoană este relativ săracă deși își permite un trai decent și chiar produse precum smarthpone, televizor, frigider, mașină de spălat, autoturism, laptop etc. În această categorie se  pot încadra și persoane sau gospodării care au venituri mult mai mari decât cele aferente pragului sărăciei. Vezi și sărăcia absolută.

Sărăcie relativă
Fridge icons created by Freepik – Flaticon