Ședință AGA

O ședință AGA (General Shareholders’ Meeting) este o întâlnire a asociaților sau acționarilor unei firme, în care se dezbat și votează probleme legate de aceasta. Condițiile în care se desfășoară aceste ședințe sunt specificate de Legea Societăților (nr. 31/1990) și Actul Constitutiv al firmei. Dintre problemele care se dezbat în cadrul unei ședințe de acest gen, putem menționa:

  • rapoartele financiare anuale;
  • desemnarea și revocarea de administratori;
  • repartizarea profitului;
  • deschiderea sau închiderea de sucursale și puncte de lucru;
  • prelungirea sau schimbarea sediului social;
  • schimbarea structurii acționariatului;
  • aprobarea contractării de credite;
  • etc.
ședință AGA
Meeting icons created by juicy_fish – Flaticon

În România, este obligatorie organizarea a cel puțin unei ședințe de acest tip în fiecare an. Astfel, rezultatele financiare, constituirea rezervelor legale, repartizarea profitului și bugetul pentru următorul exercițiu financiar trebuie să fie aprobate de către Adunarea Generală a Asociaților.