Segmentarea vizitatorilor (Visitors segmentation)

Segmentarea vizitatorilor (Visitors segmentation) este procesul prin care vizitatorii unui site web sunt grupați pe baza unor criterii specifice. De exemplu, clienții pot fi grupați pe baza țării din care accesează siteul, a dispozitivului  utilizat, ora accesării etc. Formarea de segmente specifice permite ajustarea conținutului de pe site-ul web dedicate acestora.