Segmentarea audienței (Audience segmentation)

Segmentarea audienței (Audience segmentation) este o strategie de împărțire a publicului țintă pentru putea utiliza mesaje adaptate fiecărui subgrup. Segmentarea audienței se poate realiza cu criteriile utilizate la alte tipuri de proceduri similare. De exemplu, pentru delimitarea grupurilor se pot utiliza criterii demografice, comportamentale, psihografice etc.