Segmentare

Prin segmentare (Segmentation) înțelegem procesul de analiză a piețelor și împărțire în subdiviziuni, pe baza caracteristicilor relevante pentru clienții potențiali. Delimitarea clienților potențiali, în grupe bine definite, este utilă pentru firmele care adresează respectiva piața. Companiile pot să creeze produse adaptate conform caracteristicilor fiecărei grupe și să folosească strategii de marketing diferite. Prin adresarea unor grupuri de clienți bine delimitate, costurile de marketing pot fi ținute sub control. Investiția per client potențial convertit va fi mai scăzută în urma utilizării acestui proces. Firmele mai mici, cu puține resurse financiare, se pot concentra doar pe cele mai atractive nișe.

segmentare
Segment icons created by Freepik – Flaticon