Securitate socială (Social security)

Prin securitate socială (Social security) înțelegem programele prin care societatea își protejează categoriile vulnerabile (vârstnici, bolnavi, orfani etc.) de riscuri precum cele ale sărăciei sau bolii. În România, toți salariații contribuie cu 35% din salariul brut la fondurile de asigurare socială și de sănătate. Rezidenții cu câștiguri mari din dividende, chirii, rente contribuie la fondurile sociale de sănătate cu 10% din 12 salarii minime. Din fondurile colectate, statul asigură servicii medicale și finanțează sistemul de pensii, plata alocațiilor etc.