Segmentarea pieței muncii (Labour Market Segmentation)

Segmentarea pieței muncii (Labour Market Segmentation) este procedeul prin care populația activă dintr-un stat este împărțită în subcategorii. Populația activă este divizată în grupe mai mici conform unor criterii specifice. Piața muncii poate fi segmentată pe bază de criterii precum: durata programului, vârstă, regiune, calificare, sex etc. De asemenea, se poate opta și pentru o segmentare pe baza unor combinații de criterii. Procedeul este extrem de important pentru elaboarea strategiei de dezvoltare a forței de muncă. Dacă într-o economie sunt necesari ingineri pentru industria auto, autoritățile pot încuraja universitățile de profil să-și majoreze oferta de studii. O imagine clară a acestei piețe este esențială și pentru investitori. Deciziile de investiții pot să depindă de existența unei anumite categorii de salariați.