Sindicalizare

Prin sindicalizare (Unionization) înțelegem procesul prin care o parte dintre angajații unei organizații formează un sindicat care să îi reprezinte în fața conducerii unității. Când o uniune este formată din suficienți angajați are capacitatea să influențeze deciziile conducerii. Uniunea va proteja drepturile salariaților, dar îi va avantaja pe cei care fac parte din ea. De exemplu, dacă organizația trebuie să facă restructurări, sindicatul se va asigura că membri săi nu vor fi concediați.

sindicalizare
Strenght icons created by Eucalyp – Flaticon

Multe firme aflate în fazele de creștere încearcă să descurajeze înființarea sindicatelor. Din momentul în care se formează sindicatul, firma va avea mai puțină putere de negociere cu salariații.