Sindicalizare (Unionization)

Prin sindicalizare (Unionization) înțelegem procesul prin care o parte dintre angajații unei organizații formează un sindicat care să îi reprezinte în fața conducerii unității. Când o uniune este formată din suficienți angajați are capacitatea să influențeze deciziile conducerii. Uniunea va proteja drepturile salariaților, dar îi va avantaja pe cei care fac parte din ea. De exemplu, dacă organizația trebuie să facă restructurări, sindicatul se va asigura că membri săi nu vor fi concediați.