Semiotică economică

Prin semiotică economică (Economic semiotics) ne referim la un domeniu de studiu care combină elemente de semiotică și de economie. Semiotica este acea ramură a logicii care se ocupă cu studiul semnelor și a modului în care acestea transmit informații. Semiotica economică analizează rolul semnelor, simbolurilor și reprezentărilor în sistemele economice. Rolul domeniului este să înțeleagă implicațiile utilizării simbolurilor în context economic.

Semiotică economică
Transparency icons created by HAJICON – Flaticon

Practic, se analizează modul în care sunt utilizate semene de către actorii economici. De exemplu, cum se utilizează prețurile pentru a transmite informații de la agenții ofertei la cei ai cererii. Prin studierea acestor elemente este facilitată înțelegerea modului în care se iau deciziile economice.