Specializare (Specialization)

Specializarea (Specialization) se referă la concentrarea resurselor dintr-o organizație pe realizarea unui număr limitat de produse. Obiectivele specializării pot să fie creșterea eficienței economice, obținerea de economii de scară, obținerea de avantaje competitive etc. La nivel macroeconomic, procesul de specializare se referă la concentrarea resurselor din anumite țări pentru realizarea anumitor bunuri și servicii. Specializarea economică a țărilor poate fi observată în special la statele mici care pot fi definite prin anumite industrii. De exemplu, multe state insulare se remarcă prin turism sau prin industria pescuitului.