Studiu de oportunitate (Opportunity study)

Studiul de oportunitate (Opportunity study) reprezintă raportul care urmărește identificarea și analizarea oportunităților de investiții în anumite industrii, afaceri etc. De obicei,  un studiu de oportunitate analizează perspectivele unei afaceri, la nivel micro și macroeconomic. Rezultatul acestui studiu are un rol esențial în luarea deciziilor de investiții. O industrie în care realizarea de noi facilități nu este oportună, nu va atrage investiții.