Taxă de folosință (User fee)

Taxa de folosință (User fee) privește suma de bani plătită pentru obținerea accesului la un serviciu sau o facilitate. Exemple de taxe de folosință sunt cele pentru accesul pe autostrăzi sau pentru utilizarea de locuri de parcare. În principiu, sumele colectate prin taxele de folosință sunt utilizate pentru întreținerea bunurilor publice respective.