Venit marginal (Marginal income)

Prin venit marginal (Marginal income) ne referim la diferența dintre încasările din vânzări și costurile variabile ale unei companii. Practic, acestea din urmă nu țin cont de costurile fixe ale companiei, care nu se modifică pentru unitățile suplimentare vândute.

(2)Venitul marginal se poare referi și încasările generate de vânzarea unei unități suplimentare de produs.