Venit marginal

Prin venit marginal (Marginal income) ne referim la diferența dintre încasările din vânzări și costurile variabile ale unei companii. Practic, acestea din urmă nu țin cont de costurile fixe ale companiei, care nu se modifică pentru unitățile suplimentare vândute.

venit marginal
Employee-benefit icons created by Uniconlabs – Flaticon

(2)Venitul marginal se poare referi și încasările generate de vânzarea unei unități suplimentare de produs. Pentru calculul acestuia se poate utiliza următoarea formulă:

Vmg =∆V/∆q

∆V = V(1) – V(0)

∆q = q(1) – q(0)

unde,

  • Vmg – venitul marginal;
  • ∆V – variația venitului;
  • ∆q – variația cantității;
  • V(1) – venitul actual;
  • V(0) – venitul inițial, din momentul de referință;
  • q(1) – cantitatea actuală;
  • q(0) – cantitatea vândută în momentul inițial.