Teoria decalajului tehnologic

Teoria decalajului tehnologic (Technological gap theory) susține că diferența dintre nivelurile de dotare tehnologică între țările lumii contribuie la inegalitățile economice și sociale dintre acestea. Conform teoriei, țările dotate cu tehnologii au avantaje competitive față de alte țări pentru că beneficiază de inovații. Aceste țări sunt intensive în capital și au randamente superioare în producție.

teoria decalajului tehnoologic
Chip icons created by Freepik – Flaticon

Elementele principale subliniate de această teorie sunt:

  • accesul la tehnologiile avansate permite inovarea continuă; Aceste inovații contribuie la îmbunătățirea tehnologiilor și la amplificarea decalajelor economice.
  • țările care au acces la tehnologii au o creștere economică susținută;
  • reducerea decalajelor dintre țări se poate realiza doar prin încurajarea transferului tehnologic. Țările slab dotate cu tehnologie vor putea reduce decalajele doar dacă vor avea acces la aceasta.