Obiectiv SMART

Prin obiectiv SMART înțelegem un model de planificare utilizat în management. Pentru a fi SMART, obiectivele trebuie să fie clare, măsurabile, realizabile, relevante și să aibă un orizont de timp bine definit. SMART este un acronim care se traduce din engleză prin inteligent.

Acronimul este format din următoarele cinci concepte, care descriu și obiectivul:

  • Specific (S) – Obiectivul trebuie să fie clar și precis definit. Cei care interacționează cu acesta, trebuie să fie clar ce urmărește.
  • Measurable (M) – Obiectivul trebuie să fie măsurabil. De exemplu, un manager care urmărește creșterea profitului trebuie să aprecieze cu ce procent va realiza acest lucru.
  • Achievable (A) – Obiectivul trebuie să fie realizabil. De exemplu, managerul menționat anterior nu își va propune o majorare a profitului când se estimează scăderi de vânzări și creșteri de prețuri. În acest scenariu, obiectivul nu ar fi unul realizabil.
  •  Relevant (R) – Este necesar ca obiectivele să fie relevante pentru organizație.
  • Time-bound (T) – Obiectivul trebuie să aibă un orizont de timp clar definit. Creșterea profitului cu 10% în cadrul unui exercițiu financiar este diferită de una a cărei perioadă de realizare nu este definită.
obiectiv SMART
Attitude icons created by GOWI – Flaticon

Un exemplu de obiectiv inteligent setat de către o firmă, poate să fie: „Ne propunem ca în trimestrul doi să creștem vânzările cu 10%”. Acesta exprimă clar ce, cât și când urmează să fie realizat.