Țintele politicii monetare (Monetary policy targets)

Țintele politicii monetare (Monetary policy targets) sunt indicatori macroeconomici stabiliți de băncile centrale. Practic, aceste ținte sunt obiective ale politici monetare. Cei mai importanți indicatori sunt rata dobânzii de referință, agregatele monetare și ratele de schimb valutar. Aceste ținte ajută Banca Centrală să-și îndeplinească obiectivele de politică monetară. De exemplu, BNR poate decide să majoreze dobânda de referință pentru a stimula retragerea banilor ieftini de pe piață.