Țintele politicii monetare

Țintele politicii monetare (Monetary policy targets) sunt indicatori macroeconomici stabiliți de băncile centrale. Practic, aceste ținte sunt obiective ale politici monetare. Cei mai importanți indicatori sunt rata dobânzii de referință, agregatele monetare și ratele de schimb valutar. Aceste obiective pot să ajute o Bancă Centrală să-și îndeplinească obiectivele de politică monetară. De exemplu, BNR poate decide să majoreze dobânda de referință pentru a stimula retragerea banilor ieftini de pe piață.

țintele politicii monetare
Target icons created by Uniconlabs – Flaticon

Una dintre cele mai cunoscute ținte ale politicilor monetare este rata inflației de până la 2%. Fed și BCE au ca obiectiv major să țină rata inflației în intervalul dintre 0 și 2%.