Teorema lui Coase (Coase theorem)

Teorema lui Coase (Coase theorem) susține că dacă ar exista piețe competitive, cu costuri de tranzacționare care tind spre zero, dar cu drepturi de proprietate bine conturate, indiferent de modul în care sunt distribuite, atunci schimbul va funcționa chiar și în cazul existenței externalităților și alocarea resurselor va atinge optimul Pareto.