Tratat comercial (Commercial Treaty)

Tratatul comercial (Commercial Treaty) este un acord între două sau mai multe țări care stabililește termenii și condițiile comerțului reciproc. Un tratat comercial are prevederi privind tarifele aplicabile, modalitățile de soluționare a litigiilor, exceptările de la taxe etc.