Tratat comercial (Commercial Treaty)

Tratatul comercial (Commercial Treaty) este un acord între două sau mai multe țări care stabilește termenii și condițiile comerțului reciproc. Un tratat comercial are prevederi privind tarifele aplicabile, modalitățile de soluționare a litigiilor, exceptările de la taxe etc. Acest tip de acord facilitează comerțul și le permite firmelor din statele partenere să-și mărească piețele de desfacere.