Tratat comercial

Tratatul comercial (Commercial Treaty) este un acord între două sau mai multe țări care stabilește termenii și condițiile comerțului reciproc. Un tratat comercial are prevederi privind tarifele aplicabile, modalitățile de soluționare a litigiilor, exceptările de la taxe etc. Acest tip de acord facilitează comerțul și le permite firmelor din statele partenere să-și mărească piețele de desfacere.

tratat comercial
Integrity icons created by Uniconlabs – Flaticon

Acordul bilateral dintre două țări poate să fie un astfel de tratat. Acest acord poate să acopere aspectele relațiilor comerciale dintre cele două țări. Astfel, el poate să prevadă cote de import și export, niveluri ale taxelor vamale, proceduri simplificate de vămuire etc.