Uniune Monetară

O Uniune Monetară (Monetary Union) reprezintă o înțelegere între două sau mai multe țări pentru crearea unei zone monetare unice. Pentru a fi funcționale uniunile monetare ar trebui făcute între țări între care există o anumită convergență politică și economică. Cel mai cunoscut exemplu al unei asocieri de acest tip este cel al zonei euro din Uniunea Europeană. Pentru a adera la moneda comună, statele Uniunii Europene trebuie să îndeplinească patru criterii de convergență. Acestea privesc rata inflației, echilibrul bugetar, rata dobânzii pe termen lung și stabilitatea cursului de schimb.  O uniune presupune ca pe teritoriul ei să circule o singură monedă, cu emisiunea și circulația supervizate de o bancă centrală.

uniune monetară
Euro icons created by Kiranshastry – Flaticon