Uniunea Monetară Europeană (European Monetary Union)

Uniunea Monetară Europeană (European Monetary Union – EMU) este o etapă esențială în integrarea economiilor UE. O uniune monetară presupune o monedă unică, o bancă centrală comună și o politică monetară coordonată. Uniunea Monetară Europeană fost lansată în 1992. Aceasta este cel mai cunoscut exemplu de Uniune Monetară în care sunt integrate mai  multe țări. Dintre cele 27 de țări ale Uniunii Europene doar 19 au adoptat moneda euro. Participarea la uniune presupune respectarea unor criterii de convergență minimale și coordonarea politicilor economice, fiscale și monetare.