Uniunea Monetară Europeană

Uniunea Monetară Europeană (European Monetary Union – EMU) este o etapă esențială în integrarea economiilor UE. O uniune monetară presupune o monedă unică, o bancă centrală comună și o politică monetară coordonată. Uniunea Monetară Europeană fost lansată în 1992. Aceasta este cel mai cunoscut exemplu de Uniune Monetară în care sunt integrate mai  multe țări. Dintre cele 27 de țări ale Uniunii Europene doar 20 au adoptat moneda euro. Ultima țară care s-a alăturat la zona euro este Croația, pe 1 ianuarie 2023. Participarea la uniune presupune respectarea unor criterii de convergență minimale și coordonarea politicilor economice, fiscale și monetare. Un stat UE, care vrea să devină membru al zonei euro, trebuie să îndeplinească patru criterii de convergență:

  • Stabilitatea prețurilor, adică rata inflației nu trebuie să depășească cu mai mult de 1,5% media inflației dintre cele mai performante trei țări;
  • Sistemul financiar trebuie să fie solid, adică țara nu trebuie să fie în procedura de deficit excesiv;
  • Rată de schimb stabilă, țara trebuie să fie parte a mecanismului ERM2 cel puțin doi ani fără să devieze puternic de la această rată;
  • Rată stabilă a dobânzii pe termen lung. Aceasta nu trebuie să depășească cu mai mult de 2%, rata dobânzii din cele mai performante state membre.
Uniunea Monetară Europeană
Europe icons created by Freepik – Flaticon