Valoare actuală (Current value)

Valoarea actuală (Current value) este metoda contabilă prin care activele și pasivele dintr-o firmă sunt evaluate la valoarea prezentă și nu la cea de intrare în inventar. Prin valoare actuală înțelegem o metodă opusă celei istorice, care presupune înregistrare la valoarea de intrare în inventar. Valoarea actuală este echivalentă celei de piață. De exemplu, firma ar putea să o determine prin compararea cu ofera de pe piață.