Virament

Prin virament (Transfer) înțelegem un proces prin care o sumă de bani este transferată într-un cont bancar. Viramentul se poate realiza prin depunerea unei sume într-un cont bancar sau printr-un transfer între conturi. Instrumentul prin care se realizează cel mai frecvent transferul este ordinul de plată. Scopul viramentului poate să fie de efectuare a unei plăți, stingere a unei creanțe, acordarea unui împrumut etc.

virament
Transfer icons created by Freepik – Flaticon

Viramentul poate să fie realizat prin intermedierea unor instituții financiare sau non-financiare. Practic, conceptul se referă la plățile realizate prin intermediul unor instituții și nu cu numerar. Transferul bancar este o formă de virament.