Volatilitate (Volatility)

Volatilitatea (Volatility) măsoară riscurile titlurilor de valoare. Practic aceasta este o rată care surprinde cum crește sau scade prețul unui titlu de valoare pentru un anumit set de rentabilități. Acest indicator de volatilitate se măsoară prin calcularea abaterilor standard anualizate pentru o anumită perioadă de timp. Volatilitatea ne indică comportamentul prețului titlului de valoare și permite estimarea fluctuațiilor care ar putea să apară pe termen scurt.