Venit real (Real income)

Un venit real (Real income) reprezintă suma de bani pe care o câștigă o persoană fizică sau juridică, ajustată cu rata inflației sau deflației. Deci este vorba de un venit nominal ajustat la puterea de cumpărare a banilor din prezent. Indiferent de sursa unui venit, pentru a afla valoarea sa reală trebuie să calculăm evoluția puterii de cumpărare.  Pentru a calcula valoarea venitului real se poate utiliza următoarea formulă:

venit real
venit real

unde,

  • VR – venit real;
  • VN – venit nominal;
  • ri – rata inflației.