Bani în circulație (Currency in circulation)

Banii în circulație (Currency in circulation) sau banii fiduciari sunt bancnotele și monedele emise de autoritățile monetare și utilizate într-o economie. Lichiditățile care sunt disponibile pentru persoanele fizice și juridice în vederea realizării de tranzacții economice sunt bani în circulație. Aceștia sunt un mijloc de plată tangibil. Banii în circulație se deosebesc de cei de cont sau electronici.