Datorie publică absolută (Absolute public debt)

Prin datorie publică absolută (Absolute public debt) înțelegem suma totală a creanțelor autorităților publice, centrale și locale dintr-o țară. Datoria publică absolută poate fi împărțită după diverse criterii,  precum sursa de finanțare, proveniență națională sau internațională etc. De asemenea, de maximă importanță este și scadența sumelor împrumutate. Pentru datoriile pe termen scurt se datorează dobânzi mai mari decât pentru cele pe termen lung.