Datorie publică relativă (Relative public debt)

Prin datorie publică relativă (Relative public debt) înțelegem indicatorul procentual calculat prin raportarea datoriei publice dintr-o țară la PIB-ul ei. Indicatorul este extrem de important pentru țara respectivă și creditorii săi, deoarece oferă imaginea clară a gradului de îndatorare. Urmărirea acestui indicator îi permite unei țări să-și controleze politica de împrumuturi.