Derivate (Derivatives)

Derivatele (Derivatives) sunt instrumente financiare a căror valoare derivă din cea a altor active (de exemplu, acțiuni, obligațiuni, capital financiar etc.). În principiu, derivatele sunt contracte între două sau mai multe părți. Acestea sunt folosite pentru a acoperi riscuri mari sau în scopuri speculative. Exemple de instrumente financiare derivate sunt contractele „futures”, opțiuni, înțelegeri de tip forward, swap etc.

derivate
Derivative icons created by adi_sena – Flaticon

Produsele derivate sunt utilizate de către instituțiile financiare pentru a se proteja de riscuri. De asemenea, acestea sunt instrumentele preferate pentru a specula diferențele de preț. Cele mai multe dintre aceste instrumente nu sunt tranzacționate pe bursele de valori.