Derivate (Derivatives)

Derivatele (Derivatives) sunt instrumente financiare a căror valoare derivă din cea a altor active (de exemplu, acțiuni, obligațiuni, capital financiar etc.). În principiu, derivatele sunt contracte între două sau mai multe părți. Acestea sunt folosite pentru a acoperi riscuri mari sau în scopuri speculative. Exemple de instrumente financiare derivate sunt contractele „futures”, opțiuni, înțelegeri de tip forward swap etc.