Diviziunea muncii (Division of labour)

Diviziunea muncii (Division of labour) privește împărțirea unui proces de muncă în sarcini diferite care sunt atribuite unor angajați specializați. Prin specializarea angajaților pe sarcini mai simple se urmărește o creștere a productivității totale. Diviziunea muncii este posibilă doar în organizațiile mari, în care există un număr ridicat de angajați. În organizațiile mici există puțini angajați și aceștia trebuie să suplinească mai multe poziții.