Economii de scară interne (Internal economies of scale)

Prin economii de scară interne (Internal economies of scale) înțelegem reducerile de costuri obținute în companii prin organizare managerială. Creșterea volumului de producție, însoțită de o organizare internă eficientă, permite obținerea de importante economii pe outputul mediu. Economiile de scară pot fi tehnice, cu putere de monopson, manageriale, financiare și de rețea.