Economii de scară interne

Prin economii de scară interne (Internal economies of scale) înțelegem reducerile de costuri obținute în companii prin organizare managerială. Printr-un sistem de management eficient, care să țină cont de punctele tari și slabe ale unei afaceri, activitatea se poate organiza pentru maximizare outputurilor potențiale. Creșterea volumului de producție, însoțită de o organizare internă eficientă, permite obținerea de importante economii pe outputul mediu. Economiile de scară pot fi tehnice, cu putere de monopson, manageriale, financiare și de rețea.

Economii de scară interne
Scale up icons created by andinur – Flaticon

Acest tip de economii de scară depinde strict de modul de organizare al unei afaceri. De exemplu, o firmă poate obține economii de scară interne printr-un program de lucru care stimulează productivitatea salariaților. De asemenea, structura echipelor interne are un rol critic în ridicarea nivelurilor de productivitate. Echipele trebuie să aibă structuri echilibrate, pentru ca în fiecare să se afle salariați experimentați. Astfel, probabilitatea rezolvării problemelor neașteptate este mai mare.

Similar, o reorganizare a spațiului de producție poate îmbunătăți randamentele și permite obținerea de economii. Organizarea eficientă a spațiului fluidizează circulația materiilor prime și a produselor finite. În acest fel, are loc reducerea sau chiar eliminarea timpilor morți din procesele de producție și creșterea productivității medii.