Etica economică (Economic ethics)

Etica economică (Economic ethics) îmbină fundamente ale sistemelor economice și criterii etice, utilizând judecăți de valoare din ambele domenii pentru a prezice, analiza și modela fenomenele pieței. Etica economică analizează și modul în care conceptele și fundațiile morale preexistente influențează acțiunea umană. Este vorba, în special, despre influența la nivel de afacere, acțiune economică și management. De exemplu, un manager etic va evita unele decizii radicale și, deci, va avea un comportament mai predictibil.