Etica economică (Economic ethics)

Etica economică (Economic ethics) îmbină fundamente ale sistemelor economice și criterii etice, utilizând judecăți de valoare din ambele domenii pentru a prezice, analiza și modela fenomenele pieței. Etica economică analizează și modul în care conceptele și fundațiile morale preexistente influențează acțiunea umană și, la nivel de afacere, acțiunea economică și managementul.