Flux circular de venituri și cheltuieli (The Circular Flow of Income and Expenditure)

Un flux circular de venituri și cheltuieli (The Circular Flow of Income and Expenditure) este un model simplificat care descrie cum se formează raporturile și relațiile dintre sectoarele economiei și modul în care se calculează formarea Produsului Intern Brut. Practic modelul urmărește cum circulă banii în economie și impulsionează ciclurile de producție. Afacerile creează produse și servicii care sunt vândute pe piață și generează venituri pentru factorii de producție (pământ, capital, muncă). Veniturile factorilor de producție sunt utilizate pentru achiziții de consum și plăți de taxe. Din taxe se constituie bugetul național și se efectuează plăți publice. Procesul este mult mai complex în economia reală.