Ipoteza celor trei sectoare

Ipoteza celor trei sectoare (Three-sector hypothesis) sau Legea Petty este o teorie care a fost dezvoltată de Alan Fisher, Colin Clark și Jean Fourastié în anii 1930. Acesta este cunoscută ca Legea lui Petty deoarece Colin Clark a utilizat, în scrierile sale, un discurs din 1690 al lui William Petty.

Conform acestei teorii, într-o economie există trei mari sectoare:

  • Primar – În cadrul acestui sector sunt grupate activitățile care sunt specializare în exploatarea resurselor primare. În sectorul primar sunt incluse activitățile din domeniul agriculturii, silviculturii și mineritului.
  • Secundar – În cadrul acestui sector sunt grupate activitățile industriale. De exemplu, în sectorul secundar avem activitățile de producție a mărfurilor și produselor finale.
  • Terțiar – În cadrul acestui sector sunt grupate activitățile din zona serviciilor. Acest sector este extrem de important în economiile dezvoltate.  În cadrul acestuia se regăsesc activități precum serviciile financiare, serviciile turistice etc.
ipoteza celor trei sectoare
Pie chart icons created by Andrean Prabowo – Flaticon

Conform legii lui Petty, pe măsură ce o economie se va dezvolta, se vor modifica și proporțiile celor trei sectoare. Astfel, în economiile slab dezvoltate sectorul primar are un procentaj ridicat, apoi când acestea ajung în curs de dezvoltare, sectorul secundar, industrial, crește în importanță. În final, când economiile ajung dezvoltate sectorul terțiar are cea mai pondere.