Ipoteza celor trei sectoare (Three-sector hypothesis)

Ipoteza celor trei sectoare (Three-sector hypothesis) sau Legea Petty, afirmă că există trei mari sectoare economice:

  • Primar – care privește exploatarea resurselor primare. În el se încadrează agricultura, silvicultura și mineritul.
  • Secundar – sectorul responsabil de producția de bunuri.
  • Terțiar –sectorul serviciilor.

Teoria a fost dezvoltată de Alan Fisher, Colin Clark și Jean Fourastié în anii 1930, dar este cunoscută ca Legea lui Petty pentru că Clark a utilizat, în scrierile sale, un discurs din 1690 al lui William Petty. Conform legii lui Petty, pe măsură ce o economie se va dezvolta, se vor modifica și proporțiile celor trei sectoare. Astfel, în economiile slab dezvoltate sectorul primar are un procentaj ridicat, apoi când acestea ajung în curs de dezvoltare, sectorul secundar, industrial, crește în importanță. În final, când economiile ajung dezvoltate sectorul terțiar are cea mai pondere.